गीतकार - पी. सावळाराम
( निवृत्ती रावजी पाटील )
पी. सावळाराम
जन्म- ४ जुलै १९१४
मृत्यू- २१ डिसेंबर १९९७